سبد خرید

گیاهان دارویی

بذر و دانه

چای

تخم خرفه بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

15,000

تومان

14,700

تخم بالنگو بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

15,000

تومان

14,700

تخم شربتی بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

13,000

تومان

12,740

تخم ریحان بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

13,000

تومان

12,740

تخم گشنیز بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

14,000

تومان

13,720

بذر کتان درجه یک بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

2,900

بذر فرنجمشک بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

28,000

بذر شوید ایرانی 50 گرمی با کیفیت عالی و اعلاء
0
0%

تومان

4,500

بذر شنبلیله بسته 50 گرمی
0
0%

تومان

4,000

بذر شلغم بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

6,500

بذر شبدر بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

4,000

بذر جعفری 50 گرمی با کیفیت عالی و اعلاء
0
0%

تومان

4,500

تخم خرفه بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

15,000

تومان

14,700

تخم بالنگو بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

15,000

تومان

14,700

تخم شربتی بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

13,000

تومان

12,740

تخم ریحان بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

13,000

تومان

12,740

تخم گشنیز بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

14,000

تومان

13,720

بذر کتان درجه یک بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

2,900

بذر فرنجمشک بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

28,000

بذر شوید ایرانی 50 گرمی با کیفیت عالی و اعلاء
0
0%

تومان

4,500

بذر شنبلیله بسته 50 گرمی
0
0%

تومان

4,000

بذر شلغم بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

6,500

بذر شبدر بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

4,000

بذر جعفری 50 گرمی با کیفیت عالی و اعلاء
0
0%

تومان

4,500

عرق بادرنجبویه سنتی بطری یک لیتری
0
2%

تومان

22,000

تومان

21,560

پودر دارچین بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

15,000

تومان

14,700

تخم خشخاش بسته 100 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

16,000

تومان

15,680

برگ بنفشه بسته 50 گرمی با کیفیت مرغوب
0
2%

تومان

20,000

تومان

19,600

سنبل الطیب بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

70,000

تومان

68,600

گل بهار نارنج خشک بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
2%

تومان

24,000

تومان

23,520

بذر فرنجمشک بسته 50 گرمی با کیفیت عالی
0
0%

تومان

28,000

تخمه سیاه آفتابگردان با کیفیت و اعلاء بسته 250 گرمی
0
5%

تومان

9,450

تومان

8,978

تخمه کدو گوشتی با کیفیت و اعلاء بسته 250 گرمی
0
5%

تومان

19,350

تومان

18,383

تخمه کدو ریز مشهدی با کیفیت و اعلاء بسته 250 گرمی
0
5%

تومان

17,100

تومان

16,245

تخمه محبوبی ممتاز و با کیفیت بسته 250 گرمی
0
5%

تومان

9,450

تومان

8,978

عرق کاکوتی سنتی بطری یک لیتری
0
2%

تومان

17,000

تومان

16,660